PKN
Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Komende zondag, 27 juni, hebben we een dienst met onze eigen dominee en wordt er weer avondmaal gevierd in onze kerk. Aangezien we nog steeds rekening moeten houden met de coronaregels zullen we dit op dezelfde wijze doen als de afgelopen keren, inhoudende dat we al lopende brood en wijn nemen door langs de tafels met brood en wijn te lopen. Al diegenen die niet of moeilijk kunnen lopen worden daarom verzocht op de voorste rij plaats te nemen, zodat zij brood en wijn aangereikt kunnen krijgen. Alvast bedankt voor de medewerking.

Onder de versoepelde maatregelen mogen er een bepaald aantal personen de dienst bezoeken. Zie hiervoor de berichten bovenaan onze welkomstpagina. Andere gemeenteleden en belangstellenden volgen de dienst online vanaf 10.00 uur.
De eerder genoemde richtlijnen vanuit het RIVM blijven in alle gevallen nog steeds van kracht en worden strikt nageleefd.
In de kerk dragen we mondkapjes als we ons voortbewegen in de kerk. Wanneer we op onze plaats zitten mag het mondkapje af.

De bekende regels zoals ze blijven gelden:

* Bij binnenkomst handen desinfecteren of uw handen wassen.
* Mondkapje op bij voortbewegen in de kerk.
* We houden 1 ½ meter afstand.
* De kerkzaal zal zo zijn ingericht dat duidelijk is waar u kunt plaatsnemen.
* We hanteren twee zitplaatsen tussen 2 mensen die niet uit hetzelfde gezin komen.
* Tijdens de dienst zingen we niet, de liederen worden, onder orgelspel uitgesproken of we luisteren naar een lied via de geluidsinstallatie.
* Na afloop van de dienst geven we elkaar de ruimte bij het verlaten van de kerkzaal.

Het is mogelijk dat door drukte op het internet het niet direct lukt om de dienst via Kerkomroep te volgen. Soms helpt het om de pagina op te zoeken en even te wachten. Mocht ook dat niet helpen, de dienst wordt opgeslagen en kan dan na afloop worden teruggeluisterd.

Kerkomroep: Mocht het u niet lukken om kerkomroep te vinden op uw computer, dan kunt u op de welkomstpagina van de website van de kerk (www.kerkterheijdeaanzee.nl ) een handleiding vinden, waarin in kleine stapjes (ondersteund met plaatjes) de weg wordt gewezen naar de site van Kerkomroep. 
U kunt kerkomroep ook beluisteren via uw mobiele telefoon of tablet, mits u internet heeft op uw telefoon of tablet. De aanvangstijd van de digitale morgendiensten is 10:00 uur. Via de website van de kerk en via de mail willen we u steeds op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen.

Collectes: Door het nog niet volledig open kunnen gaan van de kerk voor de Zondagse diensten zullen er gelukkig wel collecte opbrengsten zijn, maar zijn deze nog beperkt. Ook de zendingsbussen worden minder gevuld! Mocht u toch graag uw bijdrage voor de eredienst, de diaconie of zending willen geven, dan kan dat via het rekeningnummer NL60 RABO 034 290 9398 o.v.v. alternatieve collecte. Vermeldt u alstublieft uw doel wanneer u uw gift voor een speciaal doel wilt bestemmen. Alvast hartelijk dank voor uw gift!
terug
 
 

Avondzon
datum en tijdstip 25-06-2021 om 19:00
meer details

oud papier
datum en tijdstip 26-06-2021 om 10:00
meer details

koffiedrinken en ontmoeten
datum en tijdstip 26-06-2021 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 27-06-2021 om 10:00
Eredienst meer details

Eredienst
datum en tijdstip 04-07-2021 om 10:00
Eredienst en tevens afscheid nemen van:
oud koster Ali Bogaard, beheerster van het gebouw Dinie Storm, alsmede van onze oud-kerkenraadsleden Jan en Leny van Antwerpen en als laatste van ondersteunend diaken en pastoraal medewerkster Irene Lobert meer details

gebedsbijeenkomst
datum en tijdstip 05-07-2021 om 19:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-07-2021 om 09:30
Afsluiting schooljaar in Monster meer details

Voorbededienst
datum en tijdstip 11-07-2021 om 19:00
Voorbededienst meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.