PKN
Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee
 
nieuws over de kerkdiensten nieuws over de kerkdiensten

Nieuwe richtlijnen, diensten van november en december:
Nu we vanaf 17 november weer in de gedeeltelijke Lockdown zitten is de restrictie van maximaal 30 personen voor geloofsgemeenschappen niet meer van kracht. U dit kunt nalezen op de site van de Rijksoverheid. Dit betekent dat er weer meer mensen naar de kerkdienst mogen komen. In onze kerkzaal passen in deze situatie meer dan 30 mensen, maar in de vorige periode haalden we die aantallen toen nog niet. U hoeft zich dus niet van te voren op te geven, maar wel registeren op de lijst die in de kerk ligt.
Verder blijven de richtlijnen vanuit het RIVM nog strikt van kracht, mondkapje op bij binnenkomst en pas af op de plaats waar u zit, desinfecteren of handen wassen bij binnenkomst, registreren, zitten op 1 ½ meter afstand. En bij klachten blijft u thuis.
U kunt de dienst nog steeds thuis digitaal beluisteren via de kerkradio of via www.kerkomroep.nl. Tevens zijn er diverse andere mogelijkheden om via de computer of televisie allerlei kerkdiensten te bekijken.

De eerder genoemde richtlijnen vanuit het RIVM blijven nog steeds van kracht en worden strikt opgevolgd.

De verder bekende regels zijn:
* Bij binnenkomst handen desinfecteren of uw handen wassen.
* We dragen een mondkapje in de kerk als we ons voortbewegen in het gebouw. Wanneer we op onze plaats zitten mag het mondkapje af.
* We houden 1 ½ meter afstand.
* De kerkzaal zal zo zijn ingericht dat duidelijk is waar u kunt plaatsnemen.
* We hanteren twee zitplaatsen tussen 2 mensen die niet uit hetzelfde gezin komen.
* Tijdens de dienst zingen we niet, de liederen worden, onder orgelspel uitgesproken of we luisteren naar een lied op de CD.
* Na afloop van de dienst geven we elkaar de ruimte bij het verlaten van de kerkzaal.

Collectes
We hopen nu natuurlijk weer meer bezoekers in de kerk te krijgen, maar de collectes brengen nog steeds minder op dan onder normale omstandigheden. Het kerkenwerk draait echter toch door. Allerlei financiële zaken, zoals de vergoeding voor de predikanten, afdrachten, bloemen, kaartjes en drukwerk, gaan ‘gewoon’ door.
We willen dus een beroep op u doen een bijdrage voor de eredienst, de diaconie of de zending te doneren, via het rekeningnummer NL60 RABO 034 290 9398 o.v.v. alternatieve collecte.

Meer informatie over hoe u naar onze kerkdiensten in de kerk kunt gaan vindt u op de pagina kerkdiensten en agenda
 
terug
 
 

oud papier
datum en tijdstip 02-12-2020 om 16:00
meer details

vrouwenvereniging
datum en tijdstip 03-12-2020 om 20:00
meer details

oud papier
datum en tijdstip 05-12-2020 om 10:00
meer details

koffiedrinken en ontmoeten
datum en tijdstip 05-12-2020 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 06-12-2020 om 10:00
Eredienst meer details

orgelkeuzeliederendienst
datum en tijdstip 06-12-2020 om 19:00
meer details

oud papier
datum en tijdstip 09-12-2020 om 16:00
meer details

vrouwenvereniging
datum en tijdstip 10-12-2020 om 20:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.