PKN
Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee
 
nieuws over de kerkdiensten nieuws over de kerkdiensten

Kerkdiensten tijdens de versoepelingen:
In onze kerk mogen rond de 80 – 90 personen de dienst bijwonen. Daar zijn we erg blij mee, het is een stapje in de richting van weer voluit gemeente zijn! U dient zich wel van te voren nog aan te melden. U kunt de dienst natuurlijk ook nog steeds thuis digitaal beluisteren via de kerkradio of via www.kerkomroep.nl. De mondkapjesplicht vervalt, maar graag bij binnenkomst uw handen desinfecteren en uw naam noteren op de lijst die in de kerk ligt. We houden nog steeds anderhalve meter afstand van elkaar.

U kunt zich voor de dienst aanmelden bij onze scriba, Ina van Antwerpen.
Telefoon 0174 244 927
WhatsApp  06 131 924 54
E-mail: Scriba@kerkterheijdeaanzee.nl
De mondkapjesplicht vervalt, maar graag bij binnenkomst uw handen desinfecteren en uw naam noteren op de lijst die in de kerk ligt. We houden nog steeds anderhalve meter afstand van elkaar. En bij klachten blijft u natuurlijk thuis.

Wanneer u de dienst vanuit huis wilt volgen dan kunt u dat doen via kerkradio of via www.kerkomroep.nl (Bij ‘vindt uw kerk’ vult u Ter Heijde in en kunt u onze dienst beluisteren).

Koffiedrinken na de dienst
Voor de komende maanden willen we u iedere week in de gelegenheid stellen om na de dienst koffie of thee te drinken met elkaar. Ook hier gelden de basisregels van anderhalve meter afstand en geen handen schudden. We zien er naar uit velen van u weer eens te ontmoeten.

Collectes: Mocht u nog niet naar de kerk kunnen of willen, maar toch graag uw bijdrage voor de eredienst, de diaconie of zending willen geven, dan kan dat via het rekeningnummer NL60 RABO 034 290 9398 o.v.v. alternatieve collecte.
Velen gingen u al voor en geven trouw op deze manier hun bijdrage, die wij zo hard nodig hebben. De opbrengsten worden verdeeld tussen de kerkrentmeesters, diaconie en ZWO.
Graag bevelen wij u deze manier van geven voor de gemiste collecten bij u aan.

Meer informatie over hoe u naar onze kerkdiensten kunt luisteren vindt u op de pagina kerkdiensten en agenda
 
terug
 
 

Avondzon
datum en tijdstip 17-09-2021 om 19:00
meer details

oud papier
datum en tijdstip 18-09-2021 om 10:00
meer details

koffiedrinken en ontmoeten
datum en tijdstip 18-09-2021 om 10:00
meer details

startweekend
datum en tijdstip 18-09-2021 om 15:00
meer details

maaltijd
datum en tijdstip 18-09-2021 om 17:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00
Eredienst meer details

kindernevendienst
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00
meer details

vrouwenvereniging
datum en tijdstip 23-09-2021 om 15:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.