PKN
Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee
 
Diaconie Diaconie
‘Helpen wie geen helper heeft’
Bovenstaand credo is al lang het credo van de diaconie. Het drukt heel krachtig uit hoe de diaconie haar taak ziet. Ons doel is om mensen te helpen die echt hulp nodig hebben, die niet over eigen middelen beschikken en geen of onvoldoende netwerk om zich heen hebben. Dit kunnen mensen met financiële problemen zijn, maar ook ouderen die eenzaam zijn of mensen met een beperking.

Taken
Het takenpakket van de diaconie omvat zichtbare taken zoals het verzorgen van collectes, het dienen aan de tafel bij het avondmaal en participeren in diverse bestuur- en overlegorganen maar ook onzichtbare taken. Hulpvragen worden vertrouwelijk behandeld binnen het college van diakenen en blijven onzichtbaar voor de gemeente. In de bijlagen bij het beleidsplan is daarover meer terug te vinden. In bijlage 2 de “Taakomschrijving diaconie” staan de verschillende taken en in bijlage 3 “Verdeling taken over de diakenen” is terug te vinden welk gemeentelid welke taken binnen de diaconie heeft.

Een aantal zaken zijn gedelegeerd aan een commissie en een werkgroep die beide werken onder directe verantwoordelijkheid van het college van diakenen.
  • De Commissie KerkWebRadio verzorgt de activiteiten binnen de gemeente voor het beluisteren van kerkdiensten via de KerkWebRadio thuis en wereldwijd via internet. Ook worden opnames van kerkdiensten aan belangstellenden ter beschikking gesteld en wordt et tweewekelijks een uitzending van “De Avondzon” met verzoekplaten verzorgd. De kosten worden gedragen door de diaconie, gebruikers van de KerkWebRadio worden gevraagd hiervoor een vrijwillige bijdrage te geven.
  • De Werkgroep liturgisch bloemschikken verzorgt de bloemstukken in de kerk in de 40-dagen-tijd en de Adventstijd.
Onder het kopje Diaconie kunt u bij commissies en werkgroepen meer informatie vinden over:
- Kerkwebradio, dus over het verzoekplaten programma De Avondzon, maar ook over de Kerkomroep
- de doelen voor de Zendingsbussen
- de bloemengroet
- de vakantieweek in het Rooseveldhuis
- de doelen van Streekverband De Tien

klik hier voor de ANBI gegevens van onze diaconie .

Bekijk ook de samenvatting van het beleidsplan 2023-2024 van de diaconie van onze gemeente.
Het volledig beleidsplan is op verzoek in te zien. 

Voor vragen aan of over de Diaconie kunt u contact opnemen met de voorzitter Diaconie
terug
 
 
 
Webmaster bereikbaar via info@kerkterheijdeaanzee.nl

Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.