PKN
Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee
 
Raad van Kerken

Raad van Kerken
Op deze pagina worden berichten met betrekking tot de activiteiten van de Raad van Kerken van Monster en Ter Heijde aan Zee geplaatst.

Openluchtdienst zondag 25 augustus 2024
Op zondag 25 augustus a.s. organiseert de Raad van Kerken de jaarlijkse oecumenische openluchtdienst op het Prins Willem III-plein in Ter Heijde aan Zee.
Deze dienst begint om 10.00 uur en dit jaar luidt het thema: “Toekomst vol van hoop?!”. 

Voorgangers zijn ds. Tineke Flim, ds. Marjolijn Verschoor en diaken Walter Burgering. Het koor “Live Your Faith” zal muzikale medewerking verlenen.

Voor de kinderen is er een speciale nevendienst welke bij goed weer op het strand zal worden gehouden.
Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten en staat voor iedereen koffie, thee en frisdrank klaar.

Bij onverhoopt slecht weer wordt de dienst verplaatst naar de kerk.
Wij hopen velen op het plein te mogen begroeten. U bent allen van harte welkom!


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..

Slotverklaring Wereldraad van Kerken
Van 30 augustus tot en met 8 september vond in het Duitse Karlsruhe de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Een zeer diverse groep van 4000 mensen uit 120 landen kwam samen om te vieren, te vergaderen en geloof, hoop en liefde te delen.
Na afloop namen zij een boodschap mee naar alle kerken. De kern is:
Door samen in Duitsland bijeen te komen, leren wij wat oorlog kost en de mogelijkheid van verzoening;
door samen het woord van God te horen, herkennen wij onze gemeenschappelijke roeping; door samen te luisteren en te praten worden we hechtere buren;
door samen te klagen, stellen wij ons open voor elkaars pijn en lijden;
door samen te werken, komen we tot gezamenlijke actie;
door samen te vieren, genieten wij van elkaars vreugde en hoop;
door samen te bidden, ontdekken wij de rijkdom van onze tradities en de pijn van onze verdeeldheid.

De volledige tekst van de slotverklaring kunt u lezen in het PDF-document :

Meer informatie over de Raad van Kerken kunt u vinden op de volgende website:www.raadvankerken.nl.
 
terug
 
 

koffiedrinken en ontmoeten
datum en tijdstip 20-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
Eredienst meer details

vrouwenvereniging
datum en tijdstip 25-07-2024 om 14:30
meer details

boeken- en snuisterijenmarkt
datum en tijdstip 27-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
Eredienst meer details

Eredienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
Eredienst meer details

gebedsbijeenkomst
datum en tijdstip 05-08-2024 om 19:00
meer details

kerkelijk bureau
datum en tijdstip 05-08-2024 om 19:00
meer details

 
 
Webmaster bereikbaar via info@kerkterheijdeaanzee.nl

Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.