PKN
Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Taken
De taak van de kerkrentmeesters omvat het zorgdragen voor voldoende financiële middelen zodat het door de kerkenraad vastgestelde pastorale beleid, zoals de instandhouding van de predikantsplaats, verwezenlijkt kan worden. Hiertoe worden begrotingen opgesteld en zorg gedragen voor de geldwerving. Daarnaast wordt het beheer gevoerd over alle kerkelijke en overige gebouwen, de begraafplaats, alle gelden, het personeel en het ledenbestand.

Doelstelling
Het stimuleren en meewerken vanuit de eigen verantwoordelijkheid om verder te bouwen aan een levende gemeente met een gezonde financiële positie. Concreet betekent dit het verkrijgen van een sluitende begroting en exploitatie. Dit is het speerpunt van alle werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters.

Klik hier voor de ANBI gegevens van onze gemeente.

 Klik hier voor het beleidsplan 2019-2024 van onze gemeente.

Voor vragen aan de Kerkrentmeesters over het kerkbeheer of over de kerk kunt u contact opnemen met de voorzitter Kerkrentmeesters
  • Dhr. D.A. van der Mout
    Tel. 06-224 035 47
Of stuur een e-mail naar kerkrentmeesters@kerkterheijdeaanzee.nl
terug
 
 

Avondzon
datum en tijdstip 17-09-2021 om 19:00
meer details

oud papier
datum en tijdstip 18-09-2021 om 10:00
meer details

koffiedrinken en ontmoeten
datum en tijdstip 18-09-2021 om 10:00
meer details

startweekend
datum en tijdstip 18-09-2021 om 15:00
meer details

maaltijd
datum en tijdstip 18-09-2021 om 17:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00
Eredienst meer details

kindernevendienst
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00
meer details

vrouwenvereniging
datum en tijdstip 23-09-2021 om 15:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.