PKN
Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee
 
Raad van Kerken

Raad van Kerken
Op deze pagina worden berichten met betrekking tot de activiteiten van de Raad van Kerken van Monster en Ter Heijde aan Zee geplaatst.

 

OECUMENISCHE VASTENMAALTIJD in de Veertigdagentijd 2023

In de 40-dagentijd doen we dingen vaak net even iets anders:
door bezinning én door te vasten, richten we ons op God en onze naasten. We leven toe naar Pasen, het feest dat echte veranderingen mogelijk maakt.

In die periode voelen vele christenen dat ze elkaar tot steun zijn; dan bidt men om verandering in hun leven of van de situatie in hun land.

Het is een goede gewoonte geworden om in de vastentijd met elkaar een oecumenische sobere maaltijd te houden. Deze bestaat uit soep en brood voorafgegaan door enkele momenten van bezinning, gebed en samenzang.
Met elkaar eten is bij uitstek hét moment om elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen.
Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage doneren, welke ten goede komt aan het 40-dagenproject.

De vastenmaaltijd wordt gehouden op woensdag 8 maart a.s. in De Hoeksteen, Protestantse Gemeente, Monster Burg. Kampschöerstraat 25 van 18.00 tot 19.00 uur.

U kunt zich voor de maaltijd aanmelden via de intekenlijst achter in de kerk. Het kan ook bij Mieke Schmalen, e-mail miekeschmalen@kabelfoon.net of 0174-246758.
I.v.m. de organisatie verzoeken wij u zich aan te melden vóór maandag 6 maart a.s.

U bent van harte welkom!
 Slotverklaring Wereldraad van Kerken
Van 30 augustus tot en met 8 september vond in het Duitse Karlsruhe de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Een zeer diverse groep van 4000 mensen uit 120 landen kwam samen om te vieren, te vergaderen en geloof, hoop en liefde te delen.
Na afloop namen zij een boodschap mee naar alle kerken. De kern is:
Door samen in Duitsland bijeen te komen, leren wij wat oorlog kost en de mogelijkheid van verzoening;
door samen het woord van God te horen, herkennen wij onze gemeenschappelijke roeping; door samen te luisteren en te praten worden we hechtere buren;
door samen te klagen, stellen wij ons open voor elkaars pijn en lijden;
door samen te werken, komen we tot gezamenlijke actie;
door samen te vieren, genieten wij van elkaars vreugde en hoop;
door samen te bidden, ontdekken wij de rijkdom van onze tradities en de pijn van onze verdeeldheid.

De volledige tekst van de slotverklaring kunt u lezen in het PDF-document :

Meer informatie over de Raad van Kerken kunt u vinden op de volgende website:www.raadvankerken.nl.
 
terug
 
 

Introductie-avond over Mpho Tutu en Zuid-Afrika door ds. N. Reijnders
datum en tijdstip 31-05-2023 om 20:00
meer details

vrouwenvereniging
datum en tijdstip 01-06-2023 om 14:30
meer details

oud papier
datum en tijdstip 03-06-2023 om 10:00
meer details

koffiedrinken en ontmoeten
datum en tijdstip 03-06-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 04-06-2023 om 10:00
Eredienst meer details

gebedsbijeenkomst
datum en tijdstip 05-06-2023 om 19:00
meer details

kerkelijk bureau
datum en tijdstip 05-06-2023 om 19:00
meer details

Hobbyplein
datum en tijdstip 06-06-2023 om 14:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.