PKN
Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee
 
nieuwsarchief nieuwsarchief
In januari 2021 mochten we een nieuwe ambtsdrager bevestigen en een pastoraal medewerkster verwelkomen.
Er zijn een paar foto's gemaakt en die vindt u via deze link.

Aan ons is gevraagd om aandacht te schenken aan de crowdfundingsactie van de familie Van der Hoeven om voor hun dochter geld in te zamelen voor een stamceltransplantatie om de MS een halt toe te roepen. Hieronder de oproep en alle informatie. Van harte bij u aanbevolen! "Beste gemeenteleden Onze dochter Nicolien Pronk-van der Hoeven (28) heeft in 2018 de diagnose MS gekregen. Momenteel is zij bezig met een crowdfunding voor een stamceltransplantatie in Moskou, Rusland. Zij kan daar alleen komen aan de hand van donaties. De MS heeft de afgelopen jaren haar ogen, hersenen en benen aangetast, maar ook is zij extreem vermoeid. Helaas, doordat de ziekte haar zodanig beperkt, heeft zij haar toekomstdromen moeten opgeven. Dankzij haar positieve kijk op het leven probeert zij nog te genieten met haar man en hondje. Haar grootste hobby is tekenen en daarom zou het vreselijk zijn als dit ook niet meer kan! Toch is er een lichtpuntje! De HSCT behandeling in Rusland reset haar immuunsysteem, waardoor de MS wordt stopgezet door middel van haar eigen stamcellen.  Velen die deze behandeling eerder hebben ondergaan hebben nu een leven zonder  MS-progressie. Sommigen ervaren zelfs dat de aan MS gerelateerde klachten compleet  verdwenen zijn! Er is een crowdfunding opgezet waarbij een website hoort waar u meer informatie vindt en kunt doneren: www.helpnicolientegenms.nl Zou u haar website kunnen delen op sociaal media of met uw familie en vrienden? Onze dank is bij voorbaat groot! Ronald en Nelleke van der Hoeven Doneren kan op bankrekeningnummer: IBAN:  NL10 INGB 0006 1485 73 Ten name van: Stg. HELP Nicolien tegen MS"

“Kosteres Alie Bogaard ontvangt erepenning en oorkonde”

Op Zondag 27 december was het de bedoeling dat onze kosteres Alie Bogaard haar laatste dienst in de Kerk zou kosteren.
Dat kon helaas niet doorgaan, maar ze werd op dinsdag 29 december wel verblijd met een bezoek aan huis.
Ouderling Kerkrentmeester André van der Mout heeft Alie, namens de Kerkrentmeesters, een oorkonde en erepenning overhandigd voor het 35 jaar lang uitoefenen van haar kosterschap voor de Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee.
Ook nam hij een lekkere kerststol mee die waarschijnlijk het einde van dit jaar niet haalt, want Alie krijgt regelmatig bezoek van haar familie.

Op een later moment in 2021, wanneer we weer met meerdere mensen in de kerk kunnen zijn, zullen we in de kerkdienst aan dit heugelijke jubileum aandacht schenken.
Dan kan de familie hiervan in grote getale getuigen zijn met aansluitend een kopje koffie met stuifkoek erbij.

    

Er is een kerstgroet gemaakt met medewerking van heel veel gemeenteleden en betrokkenen bij onze kerk.
Veel kijkplezier


Al 59 jaren vond op 2e kerstdag de Interkerkelijke Kerstmeeting plaats in De Lier, georganiseerd vanuit de Lierse kerken. 
Een feestelijke kerstviering in een veilinghal op Westerlee.
Dit jaar brachten zij de kerstbeleving bij de mensen thuis. Want juist nu vonden men het gepast om de medemens warmte, geborgenheid en verbinding te bieden. Er is hard gewerkt aan deze Kerstmeeting Thuiseditie, waarin muziek en zang worden afgewisseld met gesproken woorden en herinneringen.
Dit alles rond het thema ‘Aandacht’, in deze tijd o zo belangrijk.

De uitzending werd uitgezonden op 26 december 2020 via WOS televisie en via livestream op WOS.nl.
U kunt de dienst (nogmaals) bekijken door op de onderstaand filmpje te klikkenWe hadden een mooie kerstboom met nieuwe verlichting op het vernieuwde kerkplein

Afgelopen 22 november vierden we in de kerk de “herdenkingsdienst”.

Hierbij herdenken we alle gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. De namen van deze personen zijn hardop uitgesproken.
Ook schenken we dan aandacht aan
  • alle dorpsgenoten die ons ontvielen;
  • familie/vrienden/kennissen die ergens anders werden herdacht, maar die in onze gedachten waren omdat we hen missen;
  • diegenen die in voorgaande jaren zijn weggevallen, maar in onze herinnering blijven;
  • kinderen die levenloos of kansloos ter wereld zijn gekomen;
  • allen die vermist raakten/gestorven zijn aan het coronavirus/omkwamen bij natuurrampen/ slachtoffers van aanslagen en andere geweld/voor vluchtelingen die zijn omgekomen tijdens hun zoektocht naar levensgeluk en vrijheid
  • voor allen die in Jezus Christus geloofden en daarvoor hun leven moesten geven

De koster Alie Bogaard heeft traditiegetrouw de kaarsen hierbij aangestoken en na de dienst is er een bloemstuk bij het “Herinneringsmonument” op de begraafplaats geplaatst.
   

Zondag 12 juli was onze kerk gesloten in verband met de afscheidsdienst van basisschool De Blinkerd. De dienst is digitaal uitgezonden en het filmpje dat namens de school is gemaakt kunt u hieronder op deze pagina en op Facebook nog bekijken.Om toch een beetje verbinding met elkaar te houden is er in mei een leuk zwaaifilmpje gemaakt. Veel plezier bij het kijken en zwaaien naar elkaar. Het is toegestaan dit filmpje te delen of op je eigen tijdlijn van Facebook te zetten of hem verder te versturen naar familie of bekenden.

Diensten rond Pasen.

Pasen 2020, de Paasvieringen 2020. Het was allemaal anders dan normaal. Via de kerkradio en de Kerkomroep waren de diensten thuis te volgen. Het thema dit jaar was ‘Mensen sta op’, wat aansloot bij het veertigdagen thema vanuit Kerk in Actie ‘Sta op!’
Ds. Bart Schoone is tijdens de vier diensten voorgegaan en het was een mooie cyclus.
ds B. Schoone Pasen 2020          
De eerste dienst was donderdagavond 9 april. Een dienst waarin normaal het Heilig Avondmaal centraal staat. Deze keer dus slechts in woord en niet in daad. U kunt de dienst terugluisteren. Klik daarvoor op Witte donderdag

Vrijdagavond 10 april gingen we naar het kruis en de mensen die daarom heen stonden. Met wie kunnen wij ons indentificeren?
De paaskaars werd gedoofd. Luister deze dienst terug : Goede Vrijdag
 
Stille zaterdag, 11 april, begon de dienst om 20:30 uur. Een dienst waarin we de stilte opzochten en waarin het licht van Pasen al mocht gaan gloren met het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars.
Bekijk de video die daarvan is gemaakt door op de paaskaars hiernaast te klikken 
Ook deze dienst kunt u terugluisteren: Stille zaterdag

Zondagmorgen 12 april, Pasen. De Opstanding van Onze Heer! Ds. Bart Schoone nam ons mee naar het lege graf. We mochten net als Maria ervaren dat Jezus de dood heeft overwonnen.
Luister naar de dienst van Pasen.

U kunt de liturgie van deze diensten nog vinden via het kerkdienstenoverzicht op de betreffende datum.

De uitslag van de verloting 2019 staat op de website, klik hier voor de winnende loten.
 Kerstavond 2019 in Ter Heijde was weer een geweldige viering. Een kindje in de kribbe met Jozef en Maria. Twee ezels, een mooi verhaal en veel bekende liederen om te zingen. De foto's van Ter Heijde viert Kerst 2019 staan op onze website. 
 
Klik hier voor de foto's  

Dorcas voedselactie ook dit jaar weer een groot succes.

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2019 werd bij de supermarkt van Hoogvliet de jaarlijkse voedselactie van Dorcas gehouden. Vrijwilligers van de Hervormde gemeente Monster, de Protestantse Gemeente Monster, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de R.K. Parochie H. Machutus Monster en de Hervormde gemeente Ter Heijde hebben bij de winkel gestaan om de voedsellijstjes uit te delen en de boodschappen in ontvangst te nemen. Zo hebben we samen  bijna 170 dozen kunnen vullen, die vervoerd worden naar landen als Roemenië, Albanië, Moldavië of Oekraïne en daar uitgedeeld worden aan de allerarmsten in die landen. In de collectebus zit ruim € 600,00, ook hiervoor onze dank. We willen hierbij de vele vrijwilligers van de 5 kerken van Monster en Ter Heijde die bij de winkels hebben gestaan, die de spullen hebben gesorteerd en weggebracht hartelijk bedanken voor hun inzet! Ook willen we de medewerkers van de Hoogvliet winkel bedanken voor de goede samenwerking.
Anita Zuidema Coördinator Dorcas Voedselactie Monster en Ter Heijde

afscheid ds Mast
Publicatiedatum: 9 mei 2019

Op vrijdagavond 3 mei is er tijdens een gezellig samenzijn afscheid genomen, binnen de gemeente, van onze dominee en zijn echtgenote. Het is geen definitief afscheid, aangezien zij samen in Ter Heijde blijven wonen en deel blijven uit maken van onze gemeente. Op zondagmorgen is de afscheidsdienst gehouden, met vele genodigden en gemeenteleden. Het was een mooie dienst met vele vrolijke noten. Van deze beide afscheidsmomenten zijn er foto's gemaakt en deze kunt u vinden via de links die hieronder staan opgenomen
Klik hier voor meer foto's van de afscheidsdienst 
Klik hier voor meer foto's van vrijdagavond.
 

Een klein voorbeeld van het naambord voor op het huis wordt overhandigd.
Hier ontvangt ds. Mast een dik fotoboek met een overzicht van 14 jaren pastoraalwerk in de gemeente.Afscheid
Publicatiedatum: 19 maart 2019

Op 3 maart hebben we afscheid genomen van één van onze kosters, de heer Arie Brederoo, en van één van onze organisten, de heer Henk de Haan.

Klik hier voor meer foto's


Lekker italiaans eten
Publicatiedatum: 7 maart 2019

Op vrijdag 15 februari hebben we weer heerlijk genoten van een Italiaanse maaltijd. Zo’n 54 gemeenteleden en gasten konden kiezen uit verschillende gerechten, zoals lasagne, pizza, macaroni of spaghetti. Dat iedereen heeft zitten smullen, bleek wel uit de lege schalen. Na een lekker toetje ging ieder weer voldaan naar huis.
De volgende maaltijd wordt op vrijdag 12 april georganiseerd.

Klik hier voor meer foto's


Koffie met lekkers
Publicatiedatum:  

Na onze Kerkdienst op zondag 3 februari kwamen de leden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) uit Monster ons een bezoek brengen. De reden was om ons allen te bedanken voor de gastvrijheid die hun Gemeente heeft ontvangen vorig jaar toen hun “Maranatha Kerk” verbouwd werd. Toen heeft deze Gemeente geruime tijd in onze Kerk hun diensten gehouden.
De heer de Vries van de GKV had een mooi dankwoord waarin hij de vlotte samenwerking en de gastvrijheid aanhaalde en de heer Jan Storm speciaal nog bedankte. Ook werd nog een envelop met inhoud en een mooie spreuk op schrift overhandigt aan Anita Zuidema, de voorzitter van onze Kerkenraad.
Na de speech werden we verrast met eigen gemaakte baksels van diverse dames van de GKV. U kunt wel raden dat dat in de smaak viel bij iedereen.

Al met al een gezellig samenzijn dat, als het aan ons ligt, een vervolg gaat krijgen.Kertfeest 2018
Publicatiedatum:  

kerst in de kerk

Klik hier voor meer foto's

terug
 
 

koffiedrinken en ontmoeten
datum en tijdstip 25-03-2023 om 10:00
meer details

oud papier
datum en tijdstip 25-03-2023 om 10:00
meer details

boeken- en snuisterijenmarkt
datum en tijdstip 25-03-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-03-2023 om 10:00
Eredienst meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 28-03-2023 om 10:00
meer details

vrouwenvereniging
datum en tijdstip 30-03-2023 om 14:30
meer details

Palmzondag
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10:00
Palmzondag meer details

gebedsbijeenkomst
datum en tijdstip 03-04-2023 om 19:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.