PKN
Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee
 
pastorale zaken pastorale zaken

Pastoraat. Omzien naar elkaar. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven” (gelezen op de site van de PKN)

Omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van de pastorale taak van de gemeente. Ouderlingen en predikant zijn hiertoe speciaal geroepen om dit in een gemeente te coördineren en te stimuleren.
Nu we vacant zijn blijft het belangrijk dat we een goed beeld hebben welke behoeften er zijn. Onze gemeente kent een klein team van ouderlingen. Zij worden ondersteunt door enkele pastorale medewerkers en de teamleden, die in sommige gevallen “ogen en oren” van de wijk zijn.
Wij vragen u dus vooral ook zelf actief te zijn als het gaat om pastorale zorg. Wij als ouderlingen  kunnen pas goed inspelen op situaties als we op de hoogte zijn. Vaak horen we via, via wel dat iemand ziek is of in het ziekenhuis ligt of heeft gelegen, maar dit is dan meestal achteraf, waardoor we niet goed actie kunnen ondernemen.
Geeft u of een familielid dus alstublieft door wanneer er bezoek gewenst is, wanneer iemand in het ziekenhuis ligt of is thuisgekomen of wanneer er voorbede gewenst wordt. Dan kunnen we de gepaste actie ondernemen.
Voor pastorale zaken, bijvoorbeeld in geval van (ernstige) ziekte of overlijden, kunt u contact opnemen met onze predikant. (0174 288 329 of predikant@kerkterheijdeaanzee.nl).
Ook in geval van ziekenhuisopname of thuiskomst, of het aanvragen van voorbede kunt u terecht bij de predikant. Voor andere vragen of het doorgeven van informatie kunt u contact opnemen met een (wijk) ouderling:
  • Rien Brederoo 0174 213 758,
  • Anita Zuidema- de Wilde 0174 246208.
Uw ouderlingen
terug
 
 

Avondzon
datum en tijdstip 25-06-2021 om 19:00
meer details

oud papier
datum en tijdstip 26-06-2021 om 10:00
meer details

koffiedrinken en ontmoeten
datum en tijdstip 26-06-2021 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 27-06-2021 om 10:00
Eredienst meer details

Eredienst
datum en tijdstip 04-07-2021 om 10:00
Eredienst en tevens afscheid nemen van:
oud koster Ali Bogaard, beheerster van het gebouw Dinie Storm, alsmede van onze oud-kerkenraadsleden Jan en Leny van Antwerpen en als laatste van ondersteunend diaken en pastoraal medewerkster Irene Lobert meer details

gebedsbijeenkomst
datum en tijdstip 05-07-2021 om 19:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-07-2021 om 09:30
Afsluiting schooljaar in Monster meer details

Voorbededienst
datum en tijdstip 11-07-2021 om 19:00
Voorbededienst meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.