PKN
Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee
 
beroepingswerk beroepingswerk
Met ingang van 9 mei 2019 is onze gemeente vacant en zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe predikant. De beroepingscommissie heeft veel werk verzet en wij kunnen nu mededelen dat er een geschikte kandidaat is gevonden en dat deze unaniem door de commissie aan de kerkenraad is voorgesteld. De kerkenraad heeft dit voorstel unaniem overgenomen.
Zondag 13 december was de kandidaat, ds. mw M. Verschoor te gast tijdens de kerkdienst en hebben we met haar kennis kunnen maken. Aansluitend is er beroep uitgebracht en dat beroep is aanvaard.

De gemeente is door middel van een drietal brieven op de hoogte gebracht van de stand van zaken en deze brieven kunt u hieronder ter informatie vinden.

brief nieuw te beroepen predikant
procedure beroepingswerk
huisvesting nieuwe predikant


De bevestigings- en intrededienst wordt zondag 18 april gehouden.
Van de beroepingscommissie is tijdens de dienst van zondag 31 januari afscheid genomen en zijn zij van harte bedankt voor hun werkzaamheden.

De informatie waarmee wij aan de slag zijn gegaan om een nieuwe predikant te vinden, zijnde het predikant profiel, het beleidsplan voor 2019-2024 en ons gemeenteprofiel kunt u hier vinden:
profielschets gemeente
profielschets predikant
beleidsplan gemeente 2019-2024
 
beroepingscommissie beroepingscommissie
Het is gelukt om een beroepingscommissie samen te stellen uit kerkenraadsleden en leden vanuit de gemeente.

Vanuit de kerkenraad hebben zitting:
Leo van der Form, André van der Mout, Rien Brederoo en Anita Zuidema.

Vanuit de gemeente hebben zitting:
Perry van der Meer, Ineke Hupkes, Petra de Jong, Mieke Schmalen en Mieke van der Kruk.

Bereid gevonden om mee te denken zijn:
Aad de Graaf en Bram van Straalen.
 
 
 

Avondzon
datum en tijdstip 25-06-2021 om 19:00
meer details

oud papier
datum en tijdstip 26-06-2021 om 10:00
meer details

koffiedrinken en ontmoeten
datum en tijdstip 26-06-2021 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 27-06-2021 om 10:00
Eredienst meer details

Eredienst
datum en tijdstip 04-07-2021 om 10:00
Eredienst en tevens afscheid nemen van:
oud koster Ali Bogaard, beheerster van het gebouw Dinie Storm, alsmede van onze oud-kerkenraadsleden Jan en Leny van Antwerpen en als laatste van ondersteunend diaken en pastoraal medewerkster Irene Lobert meer details

gebedsbijeenkomst
datum en tijdstip 05-07-2021 om 19:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-07-2021 om 09:30
Afsluiting schooljaar in Monster meer details

Voorbededienst
datum en tijdstip 11-07-2021 om 19:00
Voorbededienst meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.